سبد خرید
عنوان کتاب قیمت واحد تعداد قیمت کل
مبانی شبکه های عصبی 250,000 ریال 250,000 ریال