احتمال، متغیرها،و فرآیندهای تصادفی ج ۲ پاپولیس
( دو رنگ )
نظر بدهید
نام و نام خانوادگی
نظر
ایمیل
 
5 ستاره:
0
4 ستاره:
0
3 ستاره:
0
2 ستاره:
1
1 ستاره:
0